Kalavrikshiyam (Mahabharatgatam)

  Awaiting image
  Ref
  5703
  Pages
  20
  Script/language
  Devanagari